AfacereOnline.ro Afaceri Online din Romania

Tot ce trebuie sa stii despre scontare

Scontarea este o altă modalitate de acordare a unei sume de bani, pe langa factoring, care se face o perioadă relativ mică de timp, acordată de o bancă comercială prin plată înainte de perioada de scadenta a anumitor efecte comerciale, spre exemplu bilete la ordin. Termenul de scontare ne prezintă de fapt acea operaţiune de achiziţionare a băncilor de la clienţii lor a efectelor de comerţ pe care aceştia le au în proprietate, în schimbul acordării unui credit de scont, dar şi a opririi de către bancă a unei sume de bani numită juridic agio, capital format din comisioane împreună cu valoarea scontului.

Ca oricare altă modalitate prin care se obţine o sumă de bani de la o bancă comercială, scontarea implica stabilirea unei anumite garanţii de comun acord între bancă şi client, operaţiunea finalizându-se cu un anumit procent de la caz la caz, aplicat la valoarea nominală a efectelor scontate.

Definiţia de efect comercial reprezintă angajamentul luat de către o persoană care plăteşte în numele unei bănci comerciale, câştigurile fiind în favoarea beneficiarului. Un exemplu bun este acela că cel care plăteşte, denumit şi trăgător, depune o anumită sumă de bani la banca comercială aleasă de el, banca denumită şi tras, emiţând un efect comercial (CEC) către beneficiar, urmând ca acesta să recupereze suma de bani în cauză de la banca comercială în momentul în care factura este la scadenţă prin prezentarea efectului comercial.

Dacă beneficiarul are nevoie de acea sumă de bani înainte de scadenta, el poate sconta cecul respectiv la o bancă comercială, urmând ca aceasta să îi înmâneze o sumă mai mică de bani decât cea care se regăseşte tipărită pe cec, iar când se ajunge la scadenţă, banca să recupereze banii de la tras sau să resconteze efectul comercial la Banca Naţională sau la oricare altă bancă.

Potrivit BT, avantajele scontarii sunt:

  • incasarea contravalorii creantelor detinute, inainte de scadenta acestora;

  • posibilitatea de desfasurare continuu a activitatii curente;

  • rapiditatea si operativitatea;

  • fluidizarea platilor;

  • acoperirea lipsei temporare de disponibilitati;

  • sunt posibile noi scontari, dupa ce se incaseaza sumele aferente instrumentelor deja scontate;

Leave a Reply